PROFESIONÁLNÍ PORADENSTVÍ V OBLASTI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Chci poradit

Naše služby

Administrace veřejných zakázek

Zajistíme pro Vás kompletní průběh procesu zadávacího řízení.

Agenda námitek a návrhu

Poradíme Vám s námitkami a návrhy k ÚOHS.

Revize zadávacích řízení

Zrevidujeme Vámi již realizovaná zadávací řízení.

Odborné konzultace

Zpracujeme interní metodiky pro zadávání veřejných zakázek a odborná stanoviska.

Školení veřejných zakázek

Připravíme pro Vás školení k veřejným zakázkám a související problematice.

Aktuality


ODBORNÝ ČLÁNEK K VELKÉ NOVELE ZZVZ

11.4.2024
Rádi bychom informovali o článku s názvem "Velká novela zákona o zadávání veřejných zakázek", který napsala Kristýna Tlustošová a který byl publikován v březnovém čísle časopisu "Soukromé právo" nakladatelství Wolters Kluwer ČR, a.s. Tento článek poskytuje důležité informace a analýzu změn v legislativě týkající se veřejných zakázek za uplynulý rok, což je klíčové téma pro všechny zúčastněné subjekty v oblasti veřejných zakázek.

NAŘÍZENÍ VLÁDY

2.1.2024
K 1. lednu 2024 nabyla účinnosti novela nařízení vlády č. 172/2016 Sb., které definuje limit nadlimitních veřejných zakázek. Pro zadavatele Českou republiku a její organizační složky státu, ČNB, státní příspěvkové organizace je hranice pro nadlimitní režim nově 3.494.920 Kč bez DPH, pro další zadavatele dle § 4 odst. 1 písm. d) až e) ZZVZ je ve výši 5.401.240 Kč bez DPH, v případě veřejných zakázek na dodávky a služby. V případě veřejných zakázek na stavební práce je hranice pro nadlimitní veřejné zakázky nově 135.348.720 Kč bez DPH.

ÚČINNOST NOVELY ZZVZ

18.7.2023
Tuto neděli 16. července 2023 nabyl účinnosti zákon č. 166/2023 Sb., který představuje první komplexní novelizaci ZZVZ a který byl do Poslanecké sněmovny předložen již v červnu minulého roku. Účelem novely bylo především odstranění nedostatků transpozice, snížení v některých bodech administrativní náročnosti a odstranění některých výkladových nejasností.

NOVELA ZZVZ ZVEŘEJNĚNA VE SBÍRCE ZÁKONŮ

18.6.2023
Dnes byla ve Sbírce zákonů zveřejněna novela ZZVZ. Účinnosti nabude v poměrně krátkém čase, konkrétně 30. dnem od publikace- již 16. července 2023. Jedná o první komplexní novelizaci ZZVZ, i když již o jeho desátou dílčí novelizaci.