PROFESIONÁLNÍ PORADENSTVÍ V OBLASTI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Chci poradit

Naše služby

Administrace veřejných zakázek

Zajistíme pro Vás kompletní průběh procesu zadávacího řízení.

Agenda námitek a návrhu

Poradíme Vám s námitkami a návrhy k ÚOHS.

Revize zadávacích řízení

Zrevidujeme Vámi již realizovaná zadávací řízení.

Odborné konzultace

Zpracujeme interní metodiky pro zadávání veřejných zakázek a odborná stanoviska.

Školení veřejných zakázek

Připravíme pro Vás školení k veřejným zakázkám a související problematice.

Aktuality

5.5.2021
Dnes slavíme 5 let! Všem, kteří nás podporujete, za to moc děkujeme! Bez Vás bychom to nedokázali

23.3.2021

Změna ve zjišťování skutečného majitele vybraného dodavatele
V souvislosti přijetím novely zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a přijetím nového zákona o evidenci skutečným majitelů dojde od 1. června 2021 ke změnám v ZZVZ. V důsledku předmětné změny již nebude zadavatel muset uzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem, který je českou právnickou osobou, pokud nepůjde zjistit jeho skutečné majitele z evidence skutečných majitelů. Zadavatel tak bude oprávněn takového vybraného dodavatele vyloučit ze zadávacího řízení. V případě zahraničních dodavatelů bude zadavatel postupovat jako doposud. Současně v budoucnu také určité části Informačního systému skutečných majitelů budou plně veřejné.

15.1.2021
Dne 1. 1. 2021 vstoupilo v účinnost nové znění § 6 ZZVZ, které bylo rozšířeno o nový odstavec a další 3 nové zásady zadávání veřejných zakázek: zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací.

7.1.2021
Je již tradicí, že každý rok věnujeme určitou finanční částku na pomoc druhým. V loňském roce jsme se rozhodli podpořit Společnost pro ranou péči, z.s., která pomáhá zdravotně postiženým a ohroženým dětem.
deformovaný strom

1.1.2021
Plánovaná novela ZZVZ na základě podnětů z Evropské komise bude pravděpodobně účinná od července 2021. Zásadní úprava by se měla týkat upuštění od povinnosti předkládání originálů dokladů k prokázání kvalifikace i originálu dokladu o složení jistoty. Současně dojde k umožnění určité formy i ústní komunikace za splnění v zákoně definovaných podmínek.