PROFESIONÁLNÍ PORADENSTVÍ V OBLASTI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Chci poradit

Naše služby

Administrace veřejných zakázek

Zajistíme pro Vás kompletní průběh procesu zadávacího řízení.

Agenda námitek a návrhu

Poradíme Vám s námitkami a návrhy k ÚOHS.

Revize zadávacích řízení

Zrevidujeme Vámi již realizovaná zadávací řízení.

Odborné konzultace

Zpracujeme interní metodiky pro zadávání veřejných zakázek a odborná stanoviska.

Školení veřejných zakázek

Připravíme pro Vás školení k veřejným zakázkám a související problematice.

Aktuality


Novela zákona o provádění mezinárodních sankcí

20.9.2022
Dne 1. září 2022 nabyla účinnosti novela zákona o provádění mezinárodních sankcí (zákon č. 69/2006 Sb.), která má přímý dopad i na znění ZZVZ. V samotném ZZVZ je nově výslovně zakázáno zadat veřejnou zakázku dodavateli, na kterého či jeho poddodavatele dopadají mezinárodní sankce. V rámci výše uvedeného byla upravena i další související ustanovení ZZVZ, konkrétně § 36, § 39, § 130, § 144, § 148, § 223, § 261a a § 268 ZZVZ.

23.5.2022
V posledním čísle časopisu Soukromé právo, vydavatele Wolters Kluwer CR a.s., vyšlo naše ohlédnutí za rokem 2021 v oblasti veřejných zakázek. Kristýna se v něm zaměřila na zásady sociálně odpovědného zadávání, změny v oblasti zjišťování skutečného majitele i nové finanční limity veřejných zakázek pro roky 2022 a 2023.

12.4.2022
Sankční opatření EU v souvislosti s bezpečnostní situací na Ukrajině
Nové sankční nařízení Rady EU č. 2022/576, přijaté ohledem na bezpečnostní situaci na Ukrajině, má bezprostřední dopad na zadávání i plnění veřejných zakázek v ČR, kdy se zakazuje zadat nebo dále plnit veřejné zakázky ruským státním příslušníkům, subjektům či orgánům se sídlem v Rusku, právnickým osobám, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny ruskými státními příslušníky, nebo dodavatelům jednajícím jménem nebo na pokyn některého z výše uvedených.

9.12.2021
Nárůst cen ve stavebnictví
Vzhledem k velmi rapidnímu nárůstu cen ve stavebnictví by měli zadavatelé při přípravě nových zadávacích řízení na stavební práce zvážit využití vyhrazených změn závazků podle § 100 odst. 1 ZZVZ, které by mu v průběhu realizace veřejné zakázky umožnily pružně reagovat právě na změny cen stavebních materiálů. Mezi takové vyhrazené změny patří například inflační doložky nebo doložky umožňující změnu cen materiálů na základě objektivně zjistitelných informací, například údaje Českého statistického úřadu nebo údaje cenových soustav (např. RTS, URS). Zadavatel ovšem nesmí opomenout, že hodnota vyhrazených změn se vždy zahrnuje do předpokládané hodnoty veřejné zakázky