PROFESIONÁLNÍ PORADENSTVÍ V OBLASTI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Chci poradit

Naše služby

Administrace veřejných zakázek

Zajistíme pro Vás kompletní průběh procesu zadávacího řízení.

Agenda námitek a návrhu

Poradíme Vám s námitkami a návrhy k ÚOHS.

Revize zadávacích řízení

Zrevidujeme Vámi již realizovaná zadávací řízení.

Odborné konzultace

Zpracujeme interní metodiky pro zadávání veřejných zakázek a odborná stanoviska.

Školení veřejných zakázek

Připravíme pro Vás školení k veřejným zakázkám a související problematice.

Aktuality


NOVELA ZZVZ V SENÁTU

16.5.2023
Novela ZZVZ na cestě do Senátu Senát schválil dne 10. 5. 2023 novelu zákona o zadávání veřejných zakázek, ale ve znění odlišném od Poslanecké sněmovny. Nyní tak bude muset dojít k jejímu opětovnému projednání v Poslanecké sněmovně. Změny prosazené v Senátu se týkají poněkud kontroverzní změny výše limitů pro veřejné zakázky malého rozsahu na 3 mil. Kč bez DPH na dodávky a služby a 9 mil. Kč bez DPH na stavební práce. Dále návrh změny zahrnuje také vyloučení účastníka zadávacího řízení z důvodu střetu zájmů.

Novela ZZVZ na cestě do Senátu

15.4.2023
Novela ZZVZ na cestě do Senátu Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schválila 24. 3. 2023 novelu ZZVZ. Legislativní proces nyní bude pokračovat v Senátu. Jedná se o již desátou změnou ZZVZ, poprvé se však jedná o novelizaci, která má za účel odstranění nedostatků transpozice unijních zadávacích směrnic, na něž upozorňovala Evropská komise.

Novela zákona o provádění mezinárodních sankcí

20.9.2022
Dne 1. září 2022 nabyla účinnosti novela zákona o provádění mezinárodních sankcí (zákon č. 69/2006 Sb.), která má přímý dopad i na znění ZZVZ. V samotném ZZVZ je nově výslovně zakázáno zadat veřejnou zakázku dodavateli, na kterého či jeho poddodavatele dopadají mezinárodní sankce. V rámci výše uvedeného byla upravena i další související ustanovení ZZVZ, konkrétně § 36, § 39, § 130, § 144, § 148, § 223, § 261a a § 268 ZZVZ.