Ústav experimentální medicíny AV ČR
Agrární komora České republiky
Fakulta sociálních věd Univerzita Karlova
Český Rozhlas
Lesnicko - dřevařská komora
Státní Fond Životního Prostředí České Republiky
Ústav chemických procesů AV ČR
Správa úložišť radioaktivních odpadů
Český statistický úřad
Arcibiskupství pražské
Praue City Tourism