PROFESIONÁLNÍ PORADENSTVÍ V OBLASTI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Chci poradit

Naše služby

Administrace veřejných zakázek

Zajistíme pro Vás kompletní průběh procesu zadávacího řízení.

Agenda námitek a návrhu

Poradíme Vám s námitkami a návrhy k ÚOHS.

Revize zadávacích řízení

Zrevidujeme Vámi již realizovaná zadávací řízení.

Odborné konzultace

Zpracujeme interní metodiky pro zadávání veřejných zakázek a odborná stanoviska.

Školení veřejných zakázek

Připravíme pro Vás školení k veřejným zakázkám a související problematice.

Aktuality

V lednovém vydání časopisu SOUKROMÉ PRÁVO vydavatele Wolters Kluwer ČR, a. s. vyšel JUDr. Kristýně Tlustošové článek, ve kterém zhodnotila dva roky účinnosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) dne 8. ledna vydal metodiku, která konkretizuje postupy, kdy zadavatel může zohlednit rizika plynoucí z používání systémů čínských firem Huawei a  ZTE. Nová metodika je reakcí na varování vydané 17. prosince NÚKIB. Nicméně je třeba ještě počkat na postoj Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o postupu zadavatele.

Odkaz na metodiku k varování ze dne 17. prosince 2018 naleznete zde.

Musíme si pomáhat!

Proto jsme se letos rozhodli obdarovat Cestu domů, z.ú. Cesta domů provozuje domácí hospic a poradnu pro nevyléčitelně nemocné a jejich rodiny.