PROFESIONÁLNÍ PORADENSTVÍ V OBLASTI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Chci poradit

Naše služby

Administrace veřejných zakázek

Zajistíme pro Vás kompletní průběh procesu zadávacího řízení.

Agenda námitek a návrhu

Poradíme Vám s námitkami a návrhy k ÚOHS.

Revize zadávacích řízení

Zrevidujeme Vámi již realizovaná zadávací řízení.

Odborné konzultace

Zpracujeme interní metodiky pro zadávání veřejných zakázek a odborná stanoviska.

Školení veřejných zakázek

Připravíme pro Vás školení k veřejným zakázkám a související problematice.

Aktuality

Jaro letošního roku je poznamenané pandemií pro nás nebývalého rozsahu. S touto skutečností také souvisí zadávání veřejných zakázek formou jednacího řízení bez uveřejnění na základě ustanovení § 63 odst. 5 ZZVZ, tedy v případě krajně naléhavých okolností, které zadavatel nemohl předvídat a ani je nezpůsobil, a nelze pro tyto důvody dodržet lhůty stanovené ZZVZ pro jednotlivé druhy řízení. Pro naplnění tohoto důvodu je nutné, aby předmět veřejné zakázky měl vždy přímou souvislost s probíhající pandemií. Současně ve skutečně odůvodněných případech, které bezprostředně souvisí s aktuálním ohrožením, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže připustil, že takové urgentní nákupy lze poptat i bez realizace zadávacího řízení.

V mezirezortním připomínkovém řízení se právě nachází přímá novela zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Hlavním impulzem pro novelizaci se staly výhrady Evropské komise k transpozici některých ustanovení. Návrh se například týká otevírání nabídek po zavedení povinné elektronické komunikace, kdy zadavatelé budou muset povinně zveřejnit číselně vyjádřitelná hodnotící kritéria z nabídek při zachování plné anonymity účastníků řízení. Dále se bude novela částečně dotýkat například i úpravy připuštění ústní komunikace v zadávacím řízení. Účinnost novely se očekává od ledna příštího roku.

Od 1. 1. 2020 došlo k pravidelné úpravě dolní hranice finančních limitů pro zadávání veřejných zakázek v nadlimitním režimu.
Nový finanční limit pro nadlimitní veřejné zakázky na dodávky a služby činí 3 568 964 Kč bez DPH pro zadavatele, kterými je Česká republika a její organizační složky, ČNB a státní příspěvkové organizace.
Nový finanční limit pro nadlimitní veřejné zakázky na dodávky a služby činí 5 494 664 Kč bez DPH pro zadavatele, kterými jsou územně samosprávné celky a jejich příspěvkové organizace, nebo jiné právnické osoby za splnění dalších podmínek.
Nový finanční limit pro nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce je 137 366 600 Kč bez DPH.